huawei logo

10-inch 1920x1200 screen and quad-core K3 CPU

huawei logo

Says its faster than Tegra 3

huawei logo

Ascend D quad, Ascend D quad XL and Ascend D1