nvidiavsapple


71 million triagles Nvidia vs 28 million