razer_logo

Announces new age of gaming innovation
razer_logo

Motion sensing with Sixense
razer_logo

Razer to deliver the branded goods
razer_logo

Will help chart future course
razer_logo

Omni-directional 6W speakers
razer_logo

Atom powered Switchblade

razer_logo

Meet the Anansi keyboard
razer_logo

With unique mechanical keys
razer_logo

Won't go unnoticed at LAN parties
razer_logo

Gives it 5600 dpi laser sensor